Penname: alexandriachris [Contact] Real name: Alexandria Christian
Member Since: August 30, 2016
Membership status: Member
Bio:
wypatrywa_ mód; w ci_gu 20 lat Paznokcie _elowe Kraków Moment hot pink lipstick mo_e pory swoje zdj_cia _lubne. Zamierzasz jak to mo_e by_ tak, _e twój zdj_cia wspomnienia zazwyczaj s_ ponadczasowe.

Blush: Zosta_ naprawd_ Paznokcie _elowe Kraków kolorowanki w pinky brzoskwinia albo nawet ró_y lub, je_li uzyska_ zaczerwieniona, z_oty ton. Eksperymentuj i znale__ zw_aszcza pomie_ci_ Twojej skóry. U_yj sproszkowane rumieniec, b_d_ one najcz__ciej d_u_ej ni_ ró_e _mietany. Aby zastosowa_ rumieniec, zaczynaj_ si_ od linii w_osów do po_owy ucha Szef, mieszanki do przodu do przodu jama ustna, a nast_pnie z powrotem do linii w_osów i do góry. Dla Paznokcie _elowe Kraków Aplikacja _wietnie pranie, który jest wielko__ jab_ko z policzka. Po g_ówne py_u aplikacji rumieniec z jakim_ lu_nym proszkiem to zastosowa_ odrobin_ wi_cej wra_enie z przodu jamy ustnej.

Pomadka do ust Shin: B_dziesz robi_ du_o coraz w dniu _lubu, wi_c b_dziesz wymagaj_ kolor warg która b_dzie ostatni. U_yj matowe a mo_e lub top po_ysku, poniewa_ nie pragnienie, by by_ makija_ fundacji w ci_gu dnia.
Pami_taj, aby u_y_ odcie_ , który uzupe_nia swoje w_osy oprócz rozpocz__ korzystanie z konturówki w podobne swoim b_yszczyk lub szminka. Unikaj wiele ciemniejszy od twojej szminka lub b_yszczyk. on wygl_da ostre i bardzo nieprzyjemne na zdj_ciach.
Zakup szminka lub b_yszczyk do ust oraz konturówki do utrzymania wewn_trz torebki na ca_y dzie_.

_lub wskazówka makija_: Paznokcie _elowe Kraków Niewielkie Strefa wargi Paznokcie _elowe Kraków


Je_li twoje usta s_ zwykle ma_e l_ejsze wi_ksze usta b_d_ wydawa_ .

_lub wskazówka makija_: Paznokcie _elowe Kraków Fundacja twarzy usuwania.


Pami_taj, aby mie_ Fundacja usuwania twarzy wydarzenia . Jak wiecie makija_ nie tylko wytrze_, szczególnie nie bardzo od pi_knej, bia_ej sukni _lubnej _lubny . Chusteczki kosmetyczne s_ _atwe przeprowadzki por_czny.

Cie_ do powiek: Przeznaczenie pomocy przy wyborze i za pomoc_ Twój cie_ do oczu Gor_co polecam czytaj artyku_ Donny; Osza_amiaj_ca snabblan.top Nostalgia oczy proste.
Kiedy jeste_ bardzo polecam artyku_ Donny; Krok przez po kroku makija_ smokey do oka snabblĺn sexy. Paznokcie _elowe Kraków

_lub makija_ tip: brwi. Paznokcie _elowe Kraków


W_a_ciwie ci_cie pomoc wzmocni_ i doda_ wyraz ku twarzy. Wyra_ swoj_ brwi zadbana, ale zrobi_ w tygodniu przed _lubem w przypadku dosta_ si_ zaraz po wyrywanie lub woskowanie. Fill brwi, je_li potrzebne , z brwi o_ówkiem cienia to nieco ja_niejszy w porównaniu z brwi. P_dzel w drodze z p_dzelkiem do brwi lub czy mo_e czysta szczoteczka do du_o wi_cej naturalny wygl_d.
Snabblĺn
Snabblĺn
Snabblĺn
Snabblĺn
Snabblĺn
Snabblĺn
Snabblĺn
Snabblĺn
Beta-reader: Yes
Gender: female
[Report This]
No results found.